اینجا سوباتان بهشتی بر فراز ابرها

اینجا سوباتان بهشتی بر فراز ابرها اینجا سوباتان بهشتی بر فراز ابرها


درگذشت شناسنامه سوباتان

درگذشت شناسنامه سوباتان درگذشت شناسنامه سوباتان


تا سوباتان چند کیلومتر راه داریم؟؟؟

تا سوباتان چند کیلومتر راه داریم؟؟؟ تا سوباتان چند کیلومتر راه داریم؟؟؟


تور ستاره شناسی سوباتان

تور ستاره شناسی سوباتان تور ستاره شناسی سوباتان


بگذارید سوباتان بهشت ایران بماند

بگذارید سوباتان بهشت ایران بماند بگذارید سوباتان بهشت ایران بماند


سرسبزی دوباره سوباتان

سرسبزی دوباره سوباتان سرسبزی دوباره سوباتان


پرده های گلدوزی مادران....

پرده های گلدوزی مادران.... پرده های گلدوزی مادران....


فرهنگ تالشی را پاس بداریم

فرهنگ تالشی را پاس بداریم فرهنگ تالشی را پاس بداریم


آشپزخانه غذاهای سنتی سوباتان

آشپزخانه غذاهای سنتی سوباتان آشپزخانه غذاهای سنتی سوباتان


شقایق یلاقات بالا

شقایق یلاقات بالا شقایق ییلاقات بالا


تور دوچرخه سواران نیشابور

تور دوچرخه سواران نیشابور تور دوچرخه سواران نیشابور


گل گاوزبان در سوباتان

گل گاوزبان در سوباتان گل گاوزبان در سوباتان


خودنمایی شقایقها

خودنمایی شقایقها خودنمایی شقایقها


اقامتگاه بومگردی تختعلی

اقامتگاه بومگردی تختعلی اقامتگاه بومگردی تختعلی


ظرف سفالی سرخ کردن برنج

ظرف سفالی سرخ کردن برنج ظرف سفالی سرخ کردن برنج


فروش ویژه باغ رستوران

فروش ویژه باغ رستوران فروش ویژه باغ رستوران


بازسازی لوله آب در سوباتان

بازسازی لوله آب در سوباتان بازسازی لوله آب در سوباتان


اولین جشنواره قوچ زیبای بومی سوباتان

اولین جشنواره قوچ زیبای بومی سوباتان اولین جشنواره قوچ زیبای بومی سوباتان


بازسازی راه سوباتان

بازسازی راه سوباتان بازسازی راه سوباتان


برف سنگین بهاری

برف سنگین بهاری برف سنگین بهاری


حفره معروف سوباتان مسدود است

حفره معروف سوباتان مسدود است حفره معروف سوباتان مسدود است


بازار سوباتان باز شد

بازار سوباتان باز شد بازار سوباتان باز شد


برف بهاری

برف بهاری برف بهاری


افزایش لوازم موزه سوباتان

افزایش لوازم موزه سوباتان افزایش لوازم موزه سوباتان


سوباتان سرسبز شد

سوباتان سرسبز شد سوباتان سرسبز شد


روستای ناو اسالم

روستای ناو اسالم روستای ناو اسالم


راه سوباتان باز شد

راه سوباتان باز شد راه سوباتان باز شد


راه سوباتان بسته است

راه سوباتان بسته است راه سوباتان بسته است


برف سنگین سوباتان

برف سنگین سوباتان برف سنگین سوباتان


سومبن جشنواره آدم برفی سوباتان برگزار شد

سومبن جشنواره آدم برفی سوباتان برگزار شد سومین جشنواره آدم برفی سوباتان برگزار شد


راه سوباتان بازگشایی شد

راه سوباتان بازگشایی شد راه سوباتان بازگشایی شد


جاده سوباتان بازگشایی می شود

جاده سوباتان بازگشایی می شود جاده سوباتان بازگشایی می شود


گنجاندن جشنواره آدم برفی در جدول دهه فجر شهرستان

گنجاندن جشنواره آدم برفی در جدول دهه فجر شهرستان گنجاندن جشنواره آدم برفی در جدول دهه فجر شهرستان


انتخاب کمیته برگزاری سومین جشنواره

انتخاب کمیته برگزاری سومین جشنواره انتخاب کمیته برگزاری سومین جشنواره


سومین جشنواره آدم برفی سوباتان برگزار می شود

سومین جشنواره آدم برفی سوباتان برگزار می شود سومین جشنواره آدم برفی سوباتان برگزار می شود


هشداری بر آسفالت جاده سوباتان

هشداری بر آسفالت جاده سوباتان هشداری بر آسفالت جاده سوباتان


سومین جشنواره آدم برفی سوباتان

سومین جشنواره آدم برفی سوباتان سومین جشنواره آدم برفی سوباتان


آفرود برف نوردی

آفرود برف نوردی آفرود برف نوردی


آدم برفی ها به بهشت رفتند

آدم برفی ها به بهشت رفتند آدم برفی ها به بهشت رفتند


آمار بازدید سایت سوباتان

آمار بازدید سایت سوباتان آمار بازدید سایت سوباتان


راه سوباتان باز می شود

راه سوباتان باز می شود راه سوباتان باز می شود


سیزدهمین نمایشگاه گردشگری

سیزدهمین نمایشگاه گردشگری سیزدهمین نمایشگاه کردشگری


برف سنگین سوباتان

برف سنگین سوباتان برف سنگین سوباتان


نشست راهنمایان گردشگری تالش و گیلان

نشست راهنمایان گردشگری تالش و گیلان نشست راهنمایان گردشگری تالش و گیلان


سوباتان یادت بخیر

سوباتان یادت بخیر سوباتان یادت بخیر


راه سوباتان بسته است

راه سوباتان بسته است راه سوباتان بسته است


ثبت جنگلهای لیسار در میراث جهانی یونسکو

ثبت جنگلهای لیسار در میراث جهانی یونسکو ثبت جنگلهای لیسار در میراث جهانی یونسکو


تخریب دفتر گردشگری سوباتان

تخریب دفتر گردشگری سوباتان تخریب دفتر گردشگری سوباتان


برف دیماه

برف دیماه برف دیماه


سومین جشنواره آدم برفی سوباتان؟؟؟؟

سومین جشنواره آدم برفی سوباتان؟؟؟؟ سومین جشنواره آدم برفی سوباتان؟؟؟؟


آشپزخانه غذاهای سنتی سوباتان

آشپزخانه غذاهای سنتی سوباتان آشپزخانه غذاهای سنتی سوباتان


اولین برف زمستانی سوباتان

اولین برف زمستانی سوباتان اولین برف زمستانی سوباتان


جاده سوباتان تابلو ندارد

جاده سوباتان تابلو ندارد جاده سوباتان تابلو ندارد


شن ریزی و مرمت جاده سوباتان

شن ریزی و مرمت جاده سوباتان شن ریزی و مرمت جاده سوباتان


بخاری هیزمی در سوباتان

بخاری هیزمی در سوباتان بخاری هیزمی در سوباتان


برکه بیده پشت سوباتان

برکه بیده پشت سوباتان برکه بیده پشت سوباتان


3 دی زمستان بهاری

3 دی زمستان بهاری 3 دی زمستان بهاری


کاخ سردار امجد مستعد موزه تالش

کاخ سردار امجد مستعد موزه تالش کاخ سردار امجد مستعد موزه تالش


انتصاب بخشدار جدید لیسار

انتصاب بخشدار جدید لیسار انتصاب بخشدار جدید لیسار


آبشار ورازان ثبت ملی شد

آبشار ورازان ثبت ملی شد آبشار ورازان ثبت ملی شد


افزایش اشیاء موزه سوباتان

افزایش اشیاء موزه سوباتان افزایش اشیاء موزه سوباتان


سوباتان ساکن غیر بومی ندارد

سوباتان ساکن غیر بومی ندارد سوباتان ساکن غیر بومی ندارد


طرح هادی سوباتان اجرا می شود

طرح هادی سوباتان اجرا می شود طرح هادی سوباتان اجرا می شود


راه سوباتان باز است

راه سوباتان باز است راه سوباتان باز است


برف سنگین پاییزی

برف سنگین پاییزی برف سنگین پاییزی


تغییر رنگ خانه های سوباتان

تغییر رنگ خانه های سوباتان تغییر رنگ خانه های سوباتان


بهار و زمستان در سوباتان

بهار و زمستان در سوباتان بهار و زمستان در سوباتان


اولین برف پاییزی سوباتان

اولین برف پاییزی سوباتان اولین برف پاییزی سوباتان


عماد و علی اصغر مروج لباس تالشی

عماد و علی اصغر مروج لباس تالشی عماد و علی اصغر مروج لباس تالشی


کافه ورازان تعطیل شد

کافه ورازان تعطیل شد کافه ورازان تعطیل شد


رنگ کاهگل

رنگ کاهگل رنگ کاهگل


لزوم اجرای طرح هادی سوباتان

لزوم اجرای طرح هادی سوباتان لزوم اجرای طرح هادی سوباتان


جمع آوری زباله در سوباتان

جمع آوری زباله در سوباتان جمع آوری زباله در سوباتان


هنر نمایی دامداران در پشم چینی

هنر نمایی دامداران در پشم چینی هنر نمایی دامداران در پشم چینی


ترافیک چارپایان در بازار سوباتان

ترافیک چارپایان در بازار سوباتان ترافیک چارپایان در بازار سوباتان


نعلبندی چهارپایان

نعلبندی چهارپایان نعلبندی چهارپایان


موزه سوباتان عضو ایکوم می شود

موزه سوباتان عضو ایکوم می شود موزه سوباتان عضو ایکوم می شود


داروغه جدید سوباتان تعیین شد

داروغه جدید سوباتان تعیین شد داروغه جدید سوباتان تعیین شد


تاریخ شفاهی لیسار در گذشت

تاریخ شفاهی لیسار در گذشت تاریخ شفاهی لیسار در گذشت


بازار سوباتان

بازار سوباتان بازار سوباتان


آغاسی سوباتان

آغاسی سوباتان آغاسی سوباتان


بازدید گروه 70 نفری از موزه سوباتان

بازدید گروه 70 نفری از موزه سوباتان بازدید گروه 70 نفری از موزه سوباتان


تمدید مجوز موزه سوباتان

تمدید مجوز موزه سوباتان تمدید مجوز موزه سوباتان


بازدید گروهها از موزه سوباتان

بازدید گروهها از موزه سوباتان بازدید گروهها از موزه سوباتان


اهتزاز عکس علی اصغرم بر قله آرارات

اهتزاز عکس علی اصغرم بر قله آرارات اهتزاز عکس علی اصغرم بر قله آرارات


رعایت معماری سنتی در سوباتان

رعایت معماری سنتی در سوباتان رعایت معماری سنتی در سوباتان


کاشت گل گاوزبان در سوباتان

کاشت گل گاوزبان در سوباتان کاشت گل گاوزبان در سوباتان


بهار دوم سال 98 سوباتان

بهار دوم سال 98 سوباتان بهار دوم سال 98 سوباتان


بام های رنگی خانه های سوباتان

بام های رنگی خانه های سوباتان بام های رنگی خانه های سوباتان


بهار دوم سوباتان در راه است !!!

بهار دوم سوباتان در راه است !!! بهار دوم سوباتان در راه است !!!


میوه های پارک آلچالق سوباتان

میوه های پارک آلچالق سوباتان میوه های پارک آلچالق سوباتان


پرهام چراغی پسرخاله عماد در راه سوباتان

پرهام چراغی پسرخاله عماد در راه سوباتان پرهام چراغی پسرخاله عماد در راه سوباتان


ایستگاههای صلواتی سوباتان

ایستگاههای صلواتی سوباتان ایستگاههای صلواتی سوباتان


مراسم طشت گذاری مسجد سوباتان

مراسم طشت گذاری مسجد سوباتان مراسم طشت گذاری مسجد سوباتان


نام جاهای تالشی سوباتان

نام جاهای تالشی سوباتان نام جاهای تالشی سوباتان


عماد و هدایت گرشگران به آبشار

عماد و هدایت گرشگران به آبشار عماد و هدایت گرشگران به آبشار


تاسیس دفتر اطلاع رسانی گردشگری سوباتان

تاسیس دفتر اطلاع رسانی گردشگری سوباتان تاسیس دفتر اطلاع رسانی گردشگری سوباتان


اهداء گلیم 100 ساله به موزه سوباتان

 اهداء گلیم 100 ساله به موزه سوباتان اهداء گلیم 100 ساله به موزه سوباتان


اجرای تور دانش آموزی در سوباتان

اجرای تور دانش آموزی در سوباتان اجرای تور دانش آموزی در سوباتان


کافه صابر در ورازان

کافه صابر در ورازان کافه صابر در ورازان


عماد راهنمای خردسال سوباتان

عماد راهنمای خردسال سوباتان عماد راهنمای خردسال سوباتان


موزه مردم شناسی سوباتان

موزه مردم شناسی سوباتان موزه مردم شناسی سوباتان


هتل سوباتان

هتل سوباتان هتل سوباتان


پارک جنگلی آلچالق

پارک جنگلی آلچالق پارک جنگلی آلچالق


جمع آوری اشیای جدید موزه سوباتان

جمع آوری اشیای جدید موزه سوباتان جمع آوری اشیای جدید موزه سوباتان


تخریب و فرسایش چمنزارهای سوباتان

تخریب و فرسایش چمنزارهای سوباتان تخریب و فرسایش چمنزارهای سوباتان


لذت بخاری هیزمی

لذت بخاری هیزمی لذت بخاری هیزمی


طلوع

طلوع طلوع


بازدید موزه

بازدید موزه بازدید موزه


مسابقه عکاسی

مسابقه عکاسی مسابقه عکاسی


توریستهای سوییسی در سوباتان

توریستهای سوییسی در سوباتان توریستهای سوییسی در سوباتان


کمیته عمران سوباتان عقیم ماند

کمیته عمران سوباتان عقیم ماند کمیته عمران سوباتان عقیم ماند


جهانگرد فرانسوی در سوباتان

جهانگرد فرانسوی در سوباتان جهانگرد فرانسوی در سوباتان


بازدید هزاران توریست از موزه سوباتان

بازدید هزاران توریست از موزه سوباتان بازدید هزاران توریست از موزه سوباتان


هنر نمایی تالشان بزرگ

هنر نمایی تالشان بزرگ هنر نمایی تالشان بزرگ


حلقه های زنجیر گردشگری

حلقه های زنجیر گردشگری حلقه های زنجیر گردشگری


پاترول ماشین عروس ییلاقات

پاترول ماشین عروس ییلاقات پاترول ماشین عروس ییلاقات


عروسیهای سنتی در سوباتان

عروسیهای سنتی در سوباتان عروسیهای سنتی در سوباتان


سوباتان سرویس بهداشتی ندارد

سوباتان سرویس بهداشتی ندارد سوباتان سرویس بهداشتی ندارد


ساخت هتل در سوباتان

ساخت هتل در سوباتان ساخت هتل در سوباتان


تحلیل وضعیت توریست سوباتان در سال جاری

تحلیل وضعیت توریست سوباتان در سال جاری تحلیل وضعیت توریست سوباتان در سال جاری


پوزش

پوزش پوزش


تاسیس شرکت گردشگری

تاسیس شرکت گردشگری تاسیس شرکت گردشگری


جلسه بازاریان سوباتان با بخشدار

جلسه بازاریان سوباتان با بخشدار جلسه بازاریان سوباتان با بخشدار


جلسه فعالان گردشگری سوباتان

جلسه فعالان گردشگری سوباتان جلسه فعالان گردشگری سوباتان


جلسه بررسی مشکلات سوباتان

جلسه بررسی مشکلات سوباتان جلسه بررسی مشکلات سوباتان


دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری ایران

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری ایران دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری ایران


منطقه توریستی سوباتان تابلو ندارد

منطقه توریستی سوباتان تابلو ندارد منطقه توریستی سوباتان تابلو ندارد


عماد کوچکترین فعال گردشگری

عماد کوچکترین فعال گردشگری عماد کوچکترین فعال گردشگری


پخش مستند *طبیعت سوباتان*از شبکه ها

پخش مستند *طبیعت سوباتان*از شبکه ها پخش مستند *طبیعت سوباتان*از شبکه ها


اولین برف پاییزی سوباتان

اولین برف پاییزی سوباتان اولین برف پاییزی سوباتان


معارفه مدیر کل جدید میراث فرهنگی

معارفه مدیر کل جدید میراث فرهنگی معارفه مدیر کل جدید میراث فرهنگی


شبکه پرس تی وی در سوباتان

شبکه پرس تی وی در سوباتان شبکه پرس تی وی در سوباتان


بازدید زوج اتریشی از موزه ی سوباتان

بازدید زوج اتریشی از موزه ی سوباتان بازدید زوج اتریشی از موزه ی سوباتان


پروژه سنگفرش بازار سوباتان اجرا شد

پروژه سنگفرش بازار سوباتان اجرا شد پروژه سنگفرش بازار سوباتان اجرا شد


اقامتگاه بومگردی سوباتان راه اندازی می شود

اقامتگاه بومگردی سوباتان راه اندازی می شود اقامتگاه بومگردی سوباتان راه اندازی می شود


بازدید مسئولین از موزه

بازدید مسئولین از موزه بازدید مسئولین از موزه


ارتباط تلگرامی

ارتباط تلگرامی ارتباط تلگرامی


تو را خدا مواظب باشید.

تو را خدا مواظب باشید. تو را خدا مواظب باشید.


رشید و صنعت شال را دریابیم.

رشید و صنعت شال را دریابیم. رشید و صنعت شال را دریابیم.


بازدید کارشناسان استانی از موزه سوباتان

بازدید کارشناسان استانی از موزه سوباتان بازدید کارشناسان استانی از موزه سوباتان


بازدید بخشدار جدید از سوباتان

بازدید بخشدار جدید از سوباتان بازدید بخشدار جدید از سوباتان


برگزاری نشست علمی تخصصی موزه داران

برگزاری نشست علمی تخصصی موزه داران برگزاری نشست علمی تخصصی موزه داران


برگزاری نشست علمی- تخصصی موزه و مجموعه داران گیلان

برگزاری نشست علمی- تخصصی  موزه و مجموعه داران گیلان برگزاری نشست علمی- تخصصی موزه و مجموعه داران گیلان


معرفی سوباتان در کتاب راهنمای توریست آلمانی

معرفی سوباتان در کتاب راهنمای توریست آلمانی معرفی سوباتان در کتاب راهنمای توریست آلمانی


فروش استثنایی ویلا

فروش استثنایی ویلا فروش استثنایی ویلا


برف زود رس مهر ماه سوباتان

برف زود رس مهر ماه سوباتان برف زود رس مهر ماه سوباتان


مسابقه عکس آلوچه های رنگی سوباتان

مسابقه عکس آلوچه های رنگی سوباتان مسابقه عکس آلوچه های رنگی سوباتان


لزوم احیاء مظاهر زندگی سنتی

لزوم احیاء مظاهر زندگی سنتی لزوم احیاء مظاهر زندگی سنتی


لزوم بازسازی آسیاب آبی بسک

لزوم بازسازی آسیاب آبی بسک لزوم بازسازی آسیاب آبی بسک


بازسازی جاده سوباتان به نئور

بازسازی جاده سوباتان به نئور بازسازی جاده سوباتان به نئور


ایستگاه صلواتی سوباتان

ایستگاه صلواتی سوباتان ایستگاه صلواتی سوباتان


بازگشت خمره سوباتان به موزه سوباتان

بازگشت خمره سوباتان به موزه سوباتان بازگشت خمره سوباتان به موزه سوباتان


بازگشائی موزه سوباتان

بازگشائی موزه سوباتان بازگشائی موزه سوباتان


اشعار سوباتان

اشعار سوباتان اشعار سوباتان


سوباتان ترکیه

سوباتان ترکیه سوباتان ترکیه


دومین مراسم سنتی - آئینی

دومین مراسم سنتی - آئینی دومین مراسم سنتی - آئینی


آبشار ریوو خطبه سرا

آبشار ریوو خطبه سرا آبشار ریوو خطبه سرا


حضور در خبرگزاری ایسنا

حضور در خبرگزاری ایسنا حضور در خبرگزاری ایسنا


چهارمین گردهمائی موزه داران خصوصی ایران

چهارمین گردهمائی موزه داران خصوصی ایران چهارمین گردهمائی موزه داران خصوصی ایران


آبشار نیل رود جوکندان

آبشار نیل رود جوکندان آبشار نیل رود جوکندان


دهمین گردهمائی راهنمایان گردشگری ایران

دهمین گردهمائی راهنمایان گردشگری ایران دهمین گردهمائی راهنمایان گردشگری ایران


دومین جشنواره آدم برفی سوباتان

دومین جشنواره آدم برفی سوباتان دومین جشنواره آدم برفی سوباتان


چروده روستایی زیبا

چروده روستایی زیبا چروده روستایی زیبا


برگزاری دومین جشنواره آدم برفی سوباتان

برگزاری دومین جشنواره آدم برفی سوباتان برگزاری دومین جشنواره آدم برفی سوباتان


هفدهمین کنوانسیون جهانی گردشگری

هفدهمین کنوانسیون جهانی گردشگری هفدهمین کنوانسیون جهانی گردشگری


مصاحبه رادیو فرهنگ

مصاحبه رادیو فرهنگ مصاحبه رادیو فرهنگ


ارتفاعات پنه دوون

ارتفاعات پنه دوون ارتفاعات پنه دوون


گروه اسب سواران لیسار

گروه اسب سواران لیسار گروه اسب سواران لیسار


صعود به قلعه رودخان فومن

صعود به قلعه رودخان فومن صعود به قلعه رودخان فومن


ساختمان جدید موزه سوباتان

ساختمان جدید موزه سوباتان ساختمان جدید موزه سوباتان


آبشار لوشکی هم فتح شد

آبشار لوشکی هم فتح شد آبشار لوشکی هم فتح شد


صدور مجوز موزه سوباتان

صدور مجوز موزه سوباتان صدور مجوز موزه سوباتان


اکو کمپ سوباتان

اکو کمپ سوباتان اکو کمپ سوباتان


آبشار زمرد حویق مقصد سوم

آبشار زمرد حویق مقصد سوم آبشار زمرد حویق مقصد سوم


سفر به هوماسر

سفر به هوماسر سفر به هوماسر


اولین برنامه گروه کوهنوردی سوباتان

اولین برنامه گروه کوهنوردی سوباتان اولین برنامه گروه کوهنوردی سوباتان


ترانسپورتر (ون اجاره ای)

ترانسپورتر (ون اجاره ای) ترانسپورتر (ون اجاره ای)


تاسیس گروه کوهنوردی و طبیعت گردی سوباتان لیسار

تاسیس گروه کوهنوردی و طبیعت گردی سوباتان لیسار تاسیس گروه کوهنوردی و طبیعت گردی سوباتان لیسار


اولین برف پاییزی سوباتان

اولین برف پاییزی سوباتان اولین برف پاییزی سوباتان


حضور شهردار و شورای شهر در مسجد سوباتان

حضور شهردار و شورای شهر در مسجد سوباتان حضور شهردار و شورای شهر در مسجد سوباتان


محرم امسال سوباتان پورشور تر

محرم امسال سوباتان پورشور تر محرم امسال سوباتان پورشور تر


مراسم طشت گذاری مسجد سوباتان

مراسم طشت گذاری مسجد سوباتان مراسم طشت گذاری مسجد سوباتان


اکو کمپ شقایق سوباتان

اکو کمپ شقایق سوباتان اکو کمپ شقایق سوباتان


بهار سوم سوباتان در راه است .

بهار سوم سوباتان در راه است . بهار سوم سوباتان در راه است .


موتور سواران مشکینی در سوباتان

موتور سواران مشکینی در سوباتان موتور سواران مشکینی در سوباتان


پاکسازی زباله ها توسط گروه خانه عکاسان جوان

پاکسازی زباله ها توسط گروه خانه عکاسان جوان پاکسازی زباله ها توسط گروه خانه عکاسان جوان


بازدید اعضای خانه عکاسان جوان و آرمین سیر از موزه سوباتان

بازدید اعضای خانه عکاسان جوان و آرمین سیر از موزه سوباتان بازدید اعضای خانه عکاسان جوان و آرمین سیر از موزه سوباتان


بازسازی ابزار سنتی در موزه سوباتان

بازسازی ابزار سنتی در موزه سوباتان بازسازی ابزار سنتی در موزه سوباتان


تنها خانه سنگی سوباتان

تنها خانه سنگی سوباتان تنها خانه سنگی سوباتان


لزوم بازسازی گورهای کلان سنگی سوباتان

لزوم بازسازی گورهای کلان سنگی سوباتان لزوم بازسازی گورهای کلان سنگی سوباتان


تخریب آفرودی

تخریب آفرودی تخریب آفرودی


فروش استثنائی ویلا در سوباتان

فروش استثنائی ویلا در سوباتان فروش استثنائی ویلا در سوباتان


احیاء برکه بیده پشت

احیاء برکه بیده پشت احیاء برکه بیده پشت


بهار دوباره سوباتان

بهار دوباره سوباتان بهار دوباره سوباتان


رضایت توریستهای سوئدی از بازدید سوباتان

رضایت توریستهای سوئدی از بازدید سوباتان رضایت توریستهای سوئدی از بازدید سوباتان


صدای اذان مسجد سوباتان خاموش گشته

صدای اذان مسجد سوباتان خاموش گشته صدای اذان مسجد سوباتان خاموش گشته


سفر بهاره گروه همسفران به سوباتان

سفر بهاره گروه همسفران به سوباتان سفر بهاره گروه همسفران به سوباتان


لزوم راه اندازی موبایل سوباتان

لزوم راه اندازی موبایل سوباتان لزوم راه اندازی موبایل سوباتان


طرح سنگ فرش بازارچه سنتی سوباتان؟؟؟؟

طرح سنگ فرش بازارچه سنتی سوباتان؟؟؟؟ طرح سنگ فرش بازارچه سنتی سوباتان؟؟؟؟


سوباتان غرق در زباله

سوباتان غرق در زباله سوباتان غرق در زباله


بی برنامه گی مسولین و تخریب سوباتان

بی برنامه گی مسولین و تخریب سوباتان بی برنامه گی مسولین و تخریب سوباتان


برگزاری مراسم سالگرد رحلت امام در سوباتان

برگزاری مراسم سالگرد رحلت امام در سوباتان برگزاری مراسم سالگرد رحلت امام در سوباتان


جمع اوری بنرهای همایش حفاظت از شقایقها

جمع اوری بنرهای همایش حفاظت از شقایقها جمع اوری بنرهای همایش حفاظت از شقایقها


بهار در راه است .

بهار در راه است . بهار در راه است .


چرا تخریب ؟

چرا تخریب ؟ چرا تخریب؟


آبشار زمرد حویق

آبشار زمرد حویق آبشار زمرد حویق


تسلیت

تسلیت تسلیت


پشم رنگی سوباتان

پشم رنگی سوباتان پشم رنگی سوباتان


اولین جشنواره آدم برفی سوباتان

اولین جشنواره آدم برفی سوباتان اولین جشنواره آدم برفی سوباتان


برگزاری جشنواره آدم برفی

برگزاری جشنواره آدم برفی برگزاری جشنواره آدم برفی


تنها کاندیدایی که به سوباتان آمد

تنها کاندیدایی که به سوباتان آمد تنها کاندیدایی که به سوباتان آمد


پاسگاه انتظامی سوباتان 63 سال پیش

پاسگاه انتظامی سوباتان 63 سال پیش پاسگاه انتظامی سوباتان 63 سال پیش


پخش فیلم سوباتان از GEM TV

پخش فیلم سوباتان از GEM TV پخش فیلم سوباتان از GEM TV


سوباتان مستعد ورزشهای زمستانی

 سوباتان مستعد  ورزشهای زمستانی سوباتان مستعد ورزشهای زمستانی


طرح هادی سوباتان اجرا می شود

طرح هادی سوباتان اجرا می شود طرح هادی سوباتان اجرا می شود


پهلوان سوباتان درگذشت

پهلوان سوباتان درگذشت پهلوان سوباتان درگذشت


اخذ مجوز اجاره ویلا(خانه مسافر عماد سوباتان)

اخذ مجوز اجاره ویلا(خانه مسافر عماد سوباتان) اخذ مجوز اجاره ویلا(خانه مسافر عماد سوباتان)


بازگشائی حفره معروف سوباتان

بازگشائی حفره معروف سوباتان بازگشائی حفره معروف سوباتان


گروه همسفران تهران در سوباتان

گروه همسفران تهران در سوباتان گروه همسفران تهران در سوباتان


گزارش توریست آلمانی از سوباتان

گزارش توریست آلمانی از سوباتان گزارش توریست آلمانی از سوباتان


محرم 94 در سوباتان

محرم 94 در سوباتان محرم 94 در سوباتان


پوشیدن لباسهای پشمی وظیفه همه

پوشیدن لباسهای پشمی وظیفه همه پوشیدن لباسهای پشمی وظیفه همه


لیندا آلمانی در سوباتان

لیندا آلمانی در سوباتان لیندا آلمانی در سوباتان


نابودی چمنزارهای سوباتان

نابودی چمنزارهای سوباتان نابودی چمنزارهای سوباتان


به استقبال محرم در ییلاقات تالش

به استقبال محرم در ییلاقات تالش به استقبال محرم در ییلاقات تالش


بهار دوباره سوباتان

بهار دوباره سوباتان بهار دوباره سوباتان


اکو کمپ و سوباتان

اکو کمپ و سوباتان اکو کمپ و سوباتان


اکو توریسم و سوباتان

اکو توریسم و سوباتان اکو توریسم و سوباتان


شهر زباله ها

شهر زباله ها شهر زباله ها


کشف خمره سفالی در سوباتان

کشف خمره سفالی در سوباتان کشف خمره سفالی در سوباتان


حضور کاندیداهای انتخابات مجلس در سوباتان

حضور کاندیداهای انتخابات مجلس در سوباتان حضور کاندیداهای انتخابات مجلس در سوباتان


اجرای پروژه سرویس بهداشتی عمومی سوباتان

اجرای پروژه سرویس بهداشتی عمومی سوباتان اجرای پروژه سرویس بهداشتی عمومی سوباتان


از طلا گشتن پشیمان گشته ایم مرحمت فرموده .....

از طلا گشتن پشیمان گشته ایم    مرحمت فرموده ..... از طلا گشتن پشیمان گشته ایم مرحمت فرموده .....


درخت پیروزی

درخت پیروزی درخت پیروزی


اسکان توریست در روستاهای بکر اطراف سوباتان

اسکان توریست در روستاهای بکر اطراف سوباتان اسکان توریست در روستاهای بکر اطراف سوباتان


دومین پنل برق خورشیدی بر فراز کلبه مردم شناسی سوباتان

دومین پنل برق خورشیدی بر فراز کلبه مردم شناسی سوباتان دومین پنل برق خورشیدی بر فراز کلبه مردم شناسی سوباتان


پایان قصه طلسم و افسانه گنج های سوباتان

 پایان قصه طلسم و افسانه گنج های سوباتان پایان قصه طلسم و افسانه گنج های سوباتان


قدرشناسی از دهیار سوباتان

قدرشناسی از دهیار سوباتان قدرشناسی از دهیار سوباتان


همایش ملی تالش شناسی برگزار شد .

همایش ملی تالش شناسی برگزار شد . همایش ملی تالش شناسی برگزار شد .


هدیه ای به تو

هدیه ای به تو هدیه ای به تو


امورات گردشگری سوباتان ساماندهی می شود .

امورات گردشگری سوباتان ساماندهی می شود . امورات گردشگری سوباتان ساماندهی می شود .


گلهای زرد یعنی شقایقها در راهند ....

گلهای زرد یعنی شقایقها در راهند .... گلهای زرد یعنی شقایقها در راهند ....


اولین پنل برق خورشیدی در سوباتان

اولین پنل برق خورشیدی در سوباتان اولین پنل برق خورشیدی در سوباتان


بازدید بخشدار لیسار از سوباتان

بازدید بخشدار لیسار از سوباتان بازدید بخشدار لیسار از سوباتان


طرح

طرح طرح " سوباتان سبز و پاک " اجرا شد .


سایت گیسوم راه اندازی شد .

سایت گیسوم راه اندازی شد . سایت گیسوم راه اندازی شد .


برگزاری جشنواره بومی و محلی در ییلاق شکردشت

برگزاری جشنواره بومی و محلی در ییلاق شکردشت برگزاری جشنواره بومی و محلی در ییلاق شکردشت


اعضای انجمن غارشناسی ایران و جمع آوری زباله های بازار سوباتان

اعضای انجمن غارشناسی ایران و جمع آوری زباله های بازار سوباتان اعضای انجمن غارشناسی ایران و جمع آوری زباله های بازار سوباتان


غار گنجخانه سوباتان شناسایی شد .

غار گنجخانه سوباتان شناسایی شد . غار گنجخانه سوباتان شناسایی شد .


باز گشائی کلبه مردم شناسی عشایری سوباتان

باز گشائی کلبه مردم شناسی عشایری سوباتان باز گشائی کلبه مردم شناسی عشایری سوباتان


دعوت از انجمن غارشناسی ایران جهت شناسایی غار گنجخانه

دعوت از انجمن غارشناسی ایران جهت شناسایی غار گنجخانه دعوت از انجمن غارشناسی ایران جهت شناسایی غار گنجخانه


سیزده بدر در سوباتان

سیزده بدر در سوباتان سیزده بدر در سوباتان


فروش 4 باب مغازه تجاری در بازار سوباتان

فروش 4 باب مغازه تجاری در بازار سوباتان فروش 4 باب مغازه تجاری در بازار سوباتان


رزرو هتل سوئیت اورانوس لیسار

رزرو  هتل سوئیت اورانوس لیسار رزرو هتل سوئیت اورانوس لیسار


23 بهمن سوباتان سفید پوش

23 بهمن سوباتان سفید پوش 23 بهمن سوباتان سفید پوش


سپاه دانش در سوباتان

سپاه دانش در سوباتان سپاه دانش در سوباتان


زندگی در سوباتان جاریست .....

زندگی در سوباتان جاریست ..... زندگی در سوباتان جاریست .....


در زمستان خارها گل می شوند .

در زمستان خارها گل می شوند . در زمستان خارها گل می شوند .


صعود گروه کوهنوردی بغرو لیسار به قله کاندی کت سوباتان

صعود گروه کوهنوردی بغرو لیسار به قله کاندی کت سوباتان صعود گروه کوهنوردی بغرو لیسار به قله کاندی کت سوباتان


باز سازی راه روسایی عشایری برون

باز سازی راه روسایی عشایری برون باز سازی راه روستایی عشایری برون


شور حسینی در سوباتان

شور حسینی در سوباتان شور حسینی در سوباتان


فروش استثنائی باغ کیوی و ویلا

فروش استثنائی باغ کیوی و ویلا فروش استثنائی باغ کیوی و ویلا


پیشنهاد شو هوایی سوباتان

پیشنهاد شو هوایی سوباتان پیشنهاد شو هوایی سوباتان


برف دامداران سوباتان را غافلگیر کرد .

برف دامداران سوباتان را غافلگیر کرد . برف دامداران را غافلگیر کرد .


اردوی هنرستان باقرالعلوم

اردوی هنرستان باقرالعلوم اردوی هنرستان باقرالعلوم


وحید و دوستانش آرزو به دل ماندند .

وحید و دوستانش آرزو به دل ماندند . وحید و دوستانش آرزو به دل ماندند .


از نمایشگاه مردم شناسی سوباتان بازدید کنید .

از نمایشگاه مردم شناسی سوباتان بازدید کنید . از نمایشگاه مردم شناسی سوباتان بازدید کنید .


بزودی نمایشگاه دايمی مردم شناسی عشایری سوباتان افتتاح می شود .

بزودی نمایشگاه دايمی مردم شناسی عشایری سوباتان افتتاح می شود . بزودی نمایشگاه دایمی مردم شناسی عشایری سوباتان افتتاح می شود .


جشنواره 93 سوباتان

جشنواره 93 سوباتان جشنواره 93 سوباتان


صعود گروه کوهنوردی کوهستان آستارا به ارتفاعات تالش

صعود گروه کوهنوردی کوهستان آستارا به ارتفاعات تالش

صعود گروه کوهنوردی کوهستان آستارا به ارتفاعات تالش


دشتهای شقایق ییلاقات تالش پر از گردشگران طبیعت دوست

دشتهای شقایق ییلاقات تالش پر از گردشگران طبیعت دوست

دشتهای شقایق ییلاقات تالش پر از گردشگران طبییعت دوست


حضور گردشگر اتریشی در سوباتان

حضور گردشگر اتریشی در سوباتان

حضور گرد شگر اتریشی در سوباتان


بهشت گلباران شد ....

بهشت گلباران شد ....

بهشت گلباران شد ....


پاجیرو در حال سقوط به دره آبشار ورزان

پاجیرو در حال سقوط به دره آبشار ورزان

پاجیرو در حال سقوط به دره آبشار ورزان


بازدید گردشگران اسب سوار فرانسوی از سوباتان

بازدید گردشگران اسب سوار فرانسوی از سوباتان

بازدید گردشگران اسب سوار فرانسوی از سوباتان


بزودی هتل سوئیت مجتمع اقامتی اورانوس لیسار افتتاح می شود .

بزودی هتل سوئیت مجتمع اقامتی اورانوس لیسار افتتاح می شود .

بزودی هتل سوئیت مجتمع اقامتی اورانوس لیسار افتتاح می شود .


بارش برف سنگین در سوباتان

بارش برف سنگین در سوباتان

بارش برف سنگین در سوباتان


کتاب نگاهی به لیسار و سوباتان چاپ شد

کتاب نگاهی به لیسار و سوباتان چاپ شد

کتاب نگاهی به لیسار و سوباتان چاپ شد


استقبال شبانه تالشی ها از رضا تیموری دار نده مدال افتخار مسابقات جهانی مهارت 2013

استقبال شبانه تالشی ها از رضا تیموری دار نده مدال افتخار مسابقات جهانی مهارت 2013

استقبال شبانه تالشی ها از رضا تیموری دار نده مدال افتخار مسابقات جهانی مهارت 2013


رضا تیموری طراح سایت سوباتان موفق به کسب مدال افتخار مسابقات جهانی گرافیک آلمان شد .

رضا تیموری طراح سایت سوباتان موفق به کسب مدال افتخار مسابقات جهانی گرافیک آلمان شد .

رضا تیموری طراح سایت سوباتان موفق به کسب مدال افتخار مسابقات جهانی گرافیک آلمان شد .


بازدید مهندس هدایتی نژاد رئیس اداره برق تالش از کلمر - سقاچول و سوباتان

بازدید مهندس هدایتی نژاد رئیس اداره برق تالش از کلمر - سقاچول و سوباتان

بازدید مهندس هدایتی نژاد رئیس اداره برق تالش از کلمر - سقاچول و سوباتان


برقراری اولین کلاس سواد آموزی عشایری سوباتان

برقراری اولین کلاس سواد آموزی عشایری سوباتان

برقراری اولین کلاس سواد آموزی عشایری سوباتان


میثاق منتخبین شورای شهر لیسار با شهدا

میثاق منتخبین شورای شهر لیسار با شهدا

میثاق منتخبین شورای شهر لیسار با شهدا .


تصادف گردشگران در جاده سوباتان

تصادف گردشگران در جاده سوباتان

گردشگران علاقمند سوباتان به دلیل صعب العبور بودن راه  بناچار با نیسان به این منطقه مسافرت می کنند .


برگزاری مراسم یادبود ارتحال امام راحل در سوباتان

برگزاری مراسم یادبود ارتحال امام راحل در سوباتان

14خرداد امسال برای اولین بار مراسم یادبود ارتحال امام راحل در مسجد جامع سوباتان برگزار شد .


مراسم یادبود رحلت جانگداز امام فرزانه در سوباتان

مراسم یادبود رحلت جانگداز امام فرزانه در سوباتان

سالروز رحلت امام فزرانه (ره) بهانه ای است تا عاشقان آن معمار کبیر انقلاب این بار در مسجد جامع سوباتان گرد هم آیند 


اصلاح یک خبر

اصلاح یک خبر

اصلاح یک خبر


اعلام آمادگی خیّرین برای تقبّل هزینه تحصیل وحید و دوستانش

اعلام آمادگی خیّرین برای تقبّل هزینه تحصیل وحید و دوستانش

اعلام آمادگی خیّرین برای تقبّل هزینه تحصیل وحید و دوستانش


بازدید خانم حسنلو خبرنگار خبرگزاری ایسنا از سوباتان

بازدید خانم حسنلو خبرنگار خبرگزاری ایسنا از سوباتان

بازدید خانم حسنلو خبرنگار خبرگزاری ایسنا از سوباتان


بازدید مهندس باذلی رئیس اداره راه تالش از راههای سوباتان

بازدید مهندس باذلی رئیس اداره راه تالش از راههای سوباتان

بازدید مهندس باذلی رئیس اداره راه تالش از راههای سوباتان


تخریب ساختمانهای خارج محدوه شهرک سوباتان

تخریب ساختمانهای خارج محدوه شهرک سوباتان

تخریب ساختمانهای خارج محدوه شهرک سوباتان


اولین شکوفه های شقایق سوباتان و اطراف

اولین شکوفه های شقایق سوباتان و اطراف

اولین شکوفه های شقایق سوباتان و اطراف


بارش تگرگ ارتفاعات سوباتان را سفید پوش کرد

بارش تگرگ ارتفاعات سوباتان را سفید پوش کرد

بارش تگرگ ارتفاعات سوباتان را سفید پوش کرد


سوباتان مستعد اجرای تورهای گردشگری

 سوباتان مستعد اجرای تورهای گردشگری سوباتان مستعد اجرای تورهای گردشگری


خرید و فروش زمین و ویلا در سوباتان

خرید و فروش زمین و ویلا در سوباتان

خرید و فروش زمین و ویلا در سوباتان


ادامه روند تصرف چمنزارهای سوباتان

ادامه روند تصرف چمنزارهای سوباتان

ادامه روند تصرف چمنزارهای سوباتان


بازدید مدیر کل محیط زیست استان گیلان از سوباتان

بازدید مدیر کل محیط زیست استان گیلان از سوباتان

بازدید مدیر کل محیط زیست استان گیلان از سوباتان


گلهای زرد سوباتان به پیشواز شقایقهای سرخ رفتند ...

گلهای زرد سوباتان به پیشواز شقایقهای سرخ رفتند ...

گلهای زرد سوباتان به پیشواز شقایقهای سرخ رفتند ...


بچه های عشایر سوباتان محروم از تحصیل

بچه های عشایر سوباتان محروم از تحصیل بچه های عشایر سوباتان محروم از تحصیل


تقابل دامداران سوباتانی با متصرفان چمنزارها

تقابل دامداران سوباتانی با متصرفان چمنزارها

تقابل دامداران سوباتانی با متصرفان چمنزارها


راه لیسار به سوباتان تا پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید .

راه لیسار به سوباتان تا پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید .

 راه لیسار به سوباتان تا پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید .


میدان ورزشی سوباتان در حال تصرف همسایگان...

میدان ورزشی سوباتان در حال تصرف همسایگان... میدان ورزشی سوباتان در حال تصرف همسایگان...


کتاب " از سوباتان تا رمادیه " بزودی چاپ می شود .

کتاب

کتاب " از سوباتان تا رمادیه " بزودی چاپ می شود .


کتاب

کتاب

کتاب " نگاهی به لیسار و سوباتان " زیر چاپ رفت ....


علیرغم وعده های مسئولین ، سوباتان در لیست روستاهای هدف گردشگری گیلان قرار نگرفت .....

علیرغم وعده های مسئولین ، سوباتان در لیست روستاهای هدف گردشگری گیلان قرار نگرفت .....

سالهاست که مسئولین سازمان گردشگری استان و مسئولین محلی ، خبر از قرار گرفتن نام روستای زیبای ییلاقی سوباتان در لیست روستاهای هدف گردشگری می دهند


انجمن دوستدران طبیعت سوباتان و لیسار تشکیل می شود .

انجمن دوستدران طبیعت سوباتان و لیسار تشکیل می شود .

سوباتان ییلاق زیبایی است که در 18 کیلومتری غرب شهر لیسار در دامنه های البرز با چشم اندازهای طبیعی فراوان قرار دارد . این منطقه چند سالی است که مورد توجه خاص گردشگران قرار گرفته


دیدار گروهی از عاشقان در هوای برفی از سوباتان

دیدار گروهی از عاشقان در هوای برفی از سوباتان دیدار گروهی از عاشقان از سوباتان


انتخاب نگهبان (داروغه) برای شهرک سوباتان

انتخاب نگهبان (داروغه) برای شهرک سوباتان

اانتخاب نگهبان (داروغه) برای شهرک سوباتان

 

 

 


اهدای زمین برای احداث پایگاه محیط زیست در سوباتان

اهدای زمین برای احداث پایگاه محیط زیست در سوباتان

اهالی خیر سوباتان یک قطعه زمین جهت احداث پایگاه محیط زیست اهداء نمودند .


پارک جنگلی آلچالق در آستانه نابودی

پارک جنگلی آلچالق در آستانه نابودی

پارک طبیعی و جنگلی آلچالق سوباتان که یکی از چشم اندازهای زیبای این منطقه گردشگری است در آستانه نابودی قرار دارد .


مشکل کشتارگاه بهداشتی در سوباتان

مشکل کشتارگاه بهداشتی در سوباتان

سوباتان با بیش از 10 قصابی فعال کشتارگاه بهداشتی ندارد .


بازدید رئیس و کارشناسان اداره برق از سوباتان

بازدید رئیس و کارشناسان اداره برق از سوباتان

رئیس اداره برق تالش و کارشناسان مربوطه در دو نوبت جهت برق رسانی به شهرک ییلاقی سوباتان و حومه از این منطقه بازدید کردند .


عزاداری عاشورای حسینی (ع) در میان سوز و سرمای سوباتان

عزاداری عاشورای حسینی (ع) در میان سوز و سرمای سوباتان

عزادری عاشورای حسینی سال 91 در میان سوز و سرمای سوباتان


اولین برف پاییزه ارتفاعات سوباتان را سفید پوش کرد

اولین برف پاییزه ارتفاعات سوباتان را سفید پوش کرد

اولین برف پاییزی 91 ارتفاعات سوباتان را سفید پوش کرد


بازدید هزاران گردشگر در تابستان 91 از سوباتان

بازدید هزاران گردشگر در تابستان 91 از سوباتان

هزاران گردشگر و طبیعت گرد در تابستان 91 از سوباتان بازدید کردند


تخریب و تصرف چمنزارهای سوباتان

تخریب و تصرف چمنزارهای سوباتان

چمنزارهای سوباتان که بخش مهمی از جاذبه های توریستی این ییلاق زیباست در حال تخریب و تصرف افراد سوجو و فرصت طلب


آغاز عملیات راه عشایری سوباتان به برون بالا و پایین

آغاز عملیات راه عشایری سوباتان به برون بالا و پایین

عملیات احداث راه عشایری سوباتان به برون بالا و پایین توسط اداره راه شهرستان تالش آغاز شد.         


بازدید سرزده نماینده - فرماندار و جمعی از مسئولین از سوباتان

بازدید سرزده نماینده - فرماندار و جمعی از مسئولین از سوباتان

نماینده محترم تالش بهمراه جمعی از مسئولین بطور سر زده از ییلاق سوباتان بازدید کردند.


انتصاب دهیار سوباتان

انتصاب دهیار سوباتان

دهیار فصلی سوباتان منصوب شد .