سوباتان سرسبز شد

تاریخ ثبت : 1399-01-20     تاریخ آخرین ویرایش : 1399-01-20    تعداد مشاهده : 509 بار     [ اخبار ]

در اولین روزهای بهار چمنزارهای سوباتان سرسبز شدند.

 

با اینکه هنوز در ارتفاعات برفها کامل آب نشده اند اما سبزینگی سوباتان خود نمایی می کند.

امسال سوباتان بهار زیبایی خواهد داشت.