تا سوباتان چند کیلومتر راه داریم؟؟؟

تاریخ ثبت : 1399-05-29     تاریخ آخرین ویرایش : 1399-05-29    تعداد مشاهده : 726 بار     [ اخبار ]

هر ساله از شهرهای مختلف ایران گردشگران بسیاری به این ییلاق بهشتی سفر میکنند.در این قسمت میخواهیم فاصله مرکز استان های  ایران تا ییلاق سوباتان را بیان کنیم.

 

(نقشه پراکندگی قومیت های ایران)

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۱.تبریز تا سوباتان ۴۰۹ کیلومتر

۲.ارومیه تا سوباتان ۵۴۸ کیلومتر

۳.اردبیل تا سوباتان ۱۹۰ کیلومتر

  ۴.اصفهان تا سوباتان ۷۶۶کیلومتر

۵.کرج تا سوباتان ۴۱۱ کیلومتر

۶.ایلام تا سوباتان ۸۸۱ کیلومتر

  ۷.بوشهر تا سوباتان ۱۳۸۱ کیلومتر

  ۸.تهران تا سوباتان ۴۵۶ کیلومتر

۹.شهرکرد تا سوباتان ۸۶۸ کیلومتر

۱۰.بیرجند تا سوباتان ۱۴۷۸ کیلومتر

۱۱.مشهد تا سوباتان ۱۲۰۰ کیلومتر

۱۲.بجنورد تا سوباتان ۹۴۱ کیلومتر

۱۳.اهواز تا سوباتان  ۱۱۰۵ کیلومتر

۱۴.زنجان تا سوباتان ۳۴۰ کیلومتر

۱۵.سمنان تا سوباتان ۶۷۷ کیلومتر 

۱۶.زاهدان تا سوباتان ۱۸۷۷ کیلومتر

۱۷.شیراز تا سوباتان ۱۲۴۵ کیلومتر

۱۸.قزوین تا سوباتان ۳۰۶ کیلومتر

۱۹.قم تا سوباتان ۵۳۶ کیلومتر

۲۰.سنندج تا سوباتان ۷۰۱ کیلومتر

  ۲۱.کرمان تا سوباتان ۱۳۸۰ کیلومتر 

۲۲.کرمانشاه تا سوباتان ۷۰۹ کیلومتر 

۲۳.یاسوج تا سوباتان ۱۰۹۶ کیلومتر

۲۴.گرگان تا سوباتان ۶۳۷ کیلومتر 

۲۵.رشت تا سوباتان ۱۴۰ کیلومتر

  ۲۶.خرم آباد تا سوباتان ۷۷۶ کیلومتر

۲۷.ساری تا سوباتان ۵۰۳ کیلومتر

۲۸.اراک تا سوباتان ۶۱۵ کیلومتر

  ۲۹.بندر عباس تا سوباتان ۱۶۷۴ کیلومتر

  ۳۰.همدان تا سوباتان ۵۳۱ کیلومتر

۳۱.یزد تا سوباتان ۱۰۱۹ کیلومتر